Công ước về các loài hoang dã di cư – CMS

Công ước về bảo tồn các loài di cư của động vật hoang dã ra đời năm 1983 (còn được gọi là CMS hay Công ước Bonn do được đặt theo tên thành phố của Đức nơi ký kết Công ước) nhằm bảo tồn toàn bộ các loài di cư trên cạn, dưới nước và các loài chim trên lãnh thổ của các nước tham gia Công ước. Hiệp ước liên chính phủ này được ký kết dưới sự bảo trợ của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) nhằm cung cấp một nền tảng toàn cầu cho việc bảo tồn động, thực vật hoang dã và môi trường sống của chúng trên quy mô toàn thế giới. Kể từ khi Công ước có hiệu lực, số thành viên ký kết đã tăng lên đến 133 quốc gia từ châu Phi, Trung và Nam Mỹ, châu Á, châu Âu và châu Đại Dương.

Việt Nam đang xem xét, đánh giá tính khả thi tham gia Công ước này nhằm hỗ trợ bảo tồn các loài di cư tại Việt Nam.

https://www.cms.int