Ngân hàng Thế giới (WB)

Ngân hàng Thế giới (WB) là một tổ chức tài chính quốc tế cung cấp những khoản vay nhằm thúc đẩy kinh tế cho các nước đang phát triển, thông qua các chương trình vay vốn. Ngân hàng Thế giới tuyên bố mục tiêu chính của mình là giảm thiểu đói nghèo. Tuy nhiên trong Ngân hàng Thế giới Hoa Kỳ có vai trò quyết định nên tổ chức này cũng bị xem là một công cụ của Hoa Kỳ để chi phối chính sách kinh tế của các nước đang phát triển. Các nội dung hợp tác đang được triển khai giữa WB và Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (NBCA) bao gồm:

  1. WB thực hiện vai trò Nhà tài trợ cho các dự án về Tăng cường quan hệ đối tác, truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo tồn động vật hoang dã.
  2. WB là đối tác thực hiện Khung Đa dạng sinh học toàn cầu.

https://www.worldbank.org/en/home/