Ban thư ký Công ước Ramsar

Ban thư ký Công ước Ramsar hoạt động nhằm cung cấp khuôn khổ pháp lý về Bảo tồn và và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước (ĐNN) và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên của chúng ở quy mô quốc gia và toàn cầu. Hiện nay có 172 quốc gia thành viên Công ước với 2.493 khu Ramsar và tổng diện tích 256.779.670 ha. Các nội dung hợp tác, phối hợp giữa Ban thư ký Công ước Ramsar và Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (NBCA) trong 06 tháng đầu năm 2023 bao gồm:

  1. Ban thư ký Công ước Ramsar phối hợp NBCA hướng dẫn địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước thế giới 2-2 hàng năm theo chủ đề Ban thư ký Công ước (Hãy phục hồi Đất ngập nước ngay từ hôm nay).

https://www.ramsar.org/