Di sản thiên nhiên Khu bảo tồn thiên nhiên Khu vực bảo vệ ngoài khu bảo tồn (OECM) Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Các khu bảo tồn có danh hiệu
quốc tế
Khám phá thiên nhiên

Cảnh quan thiên nhiên

Hệ sinh thái tự nhiên

Loài nguy cấp, quý, hiếm

Nguồn gen

Tổng cục Khí tượng Thủy văn
Cục Quản lý tài nguyên nước
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Cục Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cục Địa chất Việt Nam
Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường
Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
Báo Tài nguyên và Môi trường
Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường
Viện Khoa học tài nguyên nước
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
Viện Khoa học Đo đạc Bản đồ
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam
Vườn quốc gia Ba Bể
Vườn quốc gia Bái Tử Long
Vườn quốc gia Xuân Sơn
Vườn quốc gia Hoàng Liên
Vườn quốc gia Tam Đảo
Vườn quốc gia Ba Vì
Vườn quốc gia Cúc Phương
Vườn quốc gia Cát Bà
Vườn quốc gia Xuân Thủy
Vườn quốc gia Bạch Mã
Vườn quốc gia Bến En
Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng
Vườn quốc gia Pù Mát
Vườn quốc gia Vũ Quang
Vườn quốc gia Núi Chúa
Vườn quốc gia Phước Bình
Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà
Vườn quốc gia Chư Mom Ray
Vườn quốc gia Kon Ka Kinh
Vườn quốc gia Tà Đùng
Vườn quốc gia Yok Đôn
Vườn quốc gia Cát Tiên
Vườn quốc gia Bù Gia Mập
Vườn quốc gia Côn Đảo
Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát
Vườn quốc gia Mũi Cà Mau
Vườn quốc gia Phú Quốc
Vườn quốc gia Tràm Chim
Vườn quốc gia U Minh Hạ
Vườn quốc gia U Minh Thượng
Khu bảo vệ cảnh quan Cù Lao Chàm
Khu dự trữ thiên nhiên văn hóa Đồng Nai
Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao La (Huế)
Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc
Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bộ Thông tin và Truyền Thông
Bộ Khoa học và Công nghệ
Sinh vật rừng Việt Nam
Trung tâm GreenViet
Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt
Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển
Convention on Biological Diversity
The International Union for Conservation of Nature
Quỹ động vật hoang dã thế giới
Trung tâm Giám sát Bảo tồn Thế giới, UNEP (WCMC)
Conservation International
IUCN Red List
Công ước Cites
Công ước Ramsar
Công ước về việc bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên của thế giới
Công ước Chống sa mạc hoá của Liên Hợp Quốc (Công ước UNCCD)
Công ước về các loài hoang dã di cư – CMS
Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN (ACB)
Đối tác bảo tồn chim di cư tuyến Úc - Đông Á (EAAFP)
Diễn đàn liên chính phủ về đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái (IPBES)
Quỹ Thông tin ĐDSH toàn cầu (GBIF)
Đối tác các Khu bảo tồn Châu Á