Hệ thống quản lý Nguồn gen

Cơ quan đầu mối quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đầu mối quốc gia đối với Nghị định thư Nagoya

TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn – Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Bộ Tài Nguyên và Môi trường

Đầu mối quốc gia đối với Trung tâm trao đổi thông tin về ABS (ABS-CH)

Ths. Tạ Kiều Kiều Anh – Chuyên viên, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Bộ Tài nguyên và Môi trường

  • Địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Người liên hệ: Ths. Tạ Kiều Kiều Anh – Chuyên viên, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  • Email: takieuanh@gmail.com
  • Website: http://www.vietnamabs.gov.vn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  • Địa chỉ: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
  • Người liên hệ: Ths. Nguyễn Thị Hồng Thanh – Chuyên viên chính,Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  • Email: thanhnth.khcn@mard.gov.vn
  • Website: http://www.mard.gov.vn