Khu dự trữ thiên nhiên Tây Côn Lĩnh, Hà Giang

Chinh phục được đỉnh Tây Côn Lĩnh là niềm tự hào của bất kỳ ai. Nguồn: https://vnexpress.net/

Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Côn Lĩnh của tỉnh Hà Giang có diện tích trên 15.000 ha, nằm trên địa bàn 27 thôn của 10 xã thuộc 3 huyện, thành phố. Trong đó chủ yếu trên địa bàn huyện Vị Xuyên, kéo dài từ xã Lao Chải qua Xín Chải, Thanh Thủy, Phương Tiến, Cao Bồ, Quảng Ngần, Thượng Sơn; thành phố Hà Giang có xã Phương Độ, Phương Thiện; huyện Hoàng Su Phì có xã Túng Sán.

Theo thống kê của ngành chức năng, nơi đây có 796 loài thực vật đã được ghi nhận, trong đó 54 loài thực vật quý hiếm, chiếm 7% tổng số loài. Trong số này, có 49 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam, chiếm trên 6% tổng số loài đã biết trong khu vực nghiên cứu, có 3 loài thuộc cấp rất nguy hiểm (CR); 19 loài thuộc nhóm nguy cấp (EN); 27 loài thuộc nhóm sẽ nguy cấp (VU); 4 loài nằm trong Danh lục đỏ của IUCN; 3 loài thuộc cấp ít nguy cấp (LR); 14 loài nằm trong NĐ32/2006 NĐ-CP chiếm trên 1,7% tổng số loài đã biết trong khu vực nghiên cứu và chiếm khoảng 27% tổng số loài có tên trong NĐ32/2006 NĐ-CP; 11 loài nằm ở nhóm IA, 3 loài nhóm IIA; 5 loài nằm trong phụ lục II của CITES (Công ước về buôn bán Quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã bị đe dọa). Khu bảo tồn còn có 213 loài động vật được ghi nhận, trong đó có 36 loài quý hiếm. Trong số này có 14 loài thú ghi trong Danh lục đỏ IUCN (2015); 24 loài được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (2007); 17 loài ghi trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính Phủ và 15 loài ghi trong Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của CITES. Việc bảo vệ rừng được BQL RĐD Tây Côn Lĩnh và các địa phương đặc biệt coi trọng bởi không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế – xã hội, môi trường mà còn là sự bảo tồn, gìn giữ những nguồn gen đặc hữu cho thế hệ sau.

Nguồn: Cục BTTN & ĐDSH