Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tiếp tục khảo nghiệm hạn chế vụ 2 giống ngô biến đổi gen mang sự kiện MIR 162

Ngày 26 tháng 6 năm 2013, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam phối hợp với Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng quốc gia vùng nam bộ đã tiến hành gieo thí nghiệm vụ 2 ngô biến đổi gen MIR 162.

 

Căn cứ Quyết định số 2911/QĐ-BNN-KHCN ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp giấy phép khảo nghiệm hạn chế và phê duyệt kế hoạch khảo nghiệm đánh giá ảnh hưởng đối với môi trường và đa dạng sinh học của ngô biến đổi gen mang sự kiện MIR 162 kháng sâu hại bộ cánh vẩy.

Ngày 26 tháng 6 năm 2013, tại Trại khảo nghiệm Đông Nam Bộ thuộc huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam phối hợp với Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng quốc gia vùng nam bộ đã tiến hành gieo thí nghiệm vụ Hè Thu 2013 giống ngô biến đổi gen mang sự kiện MIR 162.

Giống ngô biến đổi gen nêu trên đã được khảo nghiệm hạn chế lần 1 vào vụ Đông Xuân năm 2012, cũng tương tự như đợt khảo nghiệm lần thứ nhất, nội dung khảo nghiệm lần 2 vụ Hè Thu 2013 nhằm đánh giá nguy cơ trở thành cỏ dại, dịch hại; nguy cơ ảnh hưởng đến sinh vật không chủ đích, nguy có làm thay đổi bất lợi đến hệ sinh thái xung quanh và các tác động bất lợi khác.

Dự kiến việc khảo nghiệm hạn chế sẽ hoàn tất sau từ 3-4 tháng gieo trồng.

Theo Phòng Quản lý nguồn gen và An toàn sinh học

Cục Bảo tồn đa dạng sinh học