Giống lúa biến đổi gen giàu sắt và kẽm

Nhóm nghiên cứu đa ngành thuộc các viện, trường của Philippines, Colombia, Indonesia, Hoa Kỳ, Úc, và Nhật bản đã phát triển thành công giống lúa có hàm lượng sắt và kẽm trong hạt gạo gia tăng đáng kể thông qua chiến lược “biofortification”. Nghiên cứu này cho thấy giống lúa biến đổi gen đã gia tăng hàm lượng sắt (Fe) lên đến 15 micrograms, và hàm lượng kẽm (Zn) lên đến 45.7 micrograms trên một  gram hạt gạo trắng đã đánh bóng, mà hàm lượng các vi chất dinh dưỡng này tế bào người có thể hấp thu được.

IRRIpng

Các hạt gạo trắng ấy thông thường chỉ chứa 2 micrograms sắt và 16 micrograms kẽm trên 1 gram gạo. Sự khiếm khuyết ấy về hàm lượng sắt rất khó tìm thấy trong ngân hàng gen cây lúa theo phương pháp lai tạo giống truyền thống; kết quả chỉ có thể làm tăng thêm 13 micrograms sắt và 28 micrograms kẽm trên 1 gram gạo trắng, đáp ứng rất thấp yêu cầu dinh dưỡng của người (EAR: estimated average requirement), có nghĩa là chỉ đáp ứngll 30% EAR.
Các nhà khoa học trong nhóm nghiên cứu này đã sử dụng các gen mã hóa “nicotianamine synthase” từ cây lúa và gen mã hóa “ferritin” từ cây đậu nành cùng một lúc, để tạo ra giống lúa giàu vi dưỡng chất nói trên. Người đã đã chuyển thành công các gen mục tiêu này vào giống lúa IR64, và lai  chọn thành các giống lúa indica khác. IR64 là giống lúa chủ lực ở Nam Á và Đống Nam Á – nơi mà người ta đang chịu đựng sự thiếu sắt và kẽm khá nghiêm  trọng.
Xem thông trin  Rice Today.
Hoặc http://ricetoday.irri.org/genetically-engineered-rice-with-high-levels-of-iron-and-zinc-is-developed/