Lâm Đồng sẽ lập thêm 3 Khu bảo tồn đa dạng sinh học

Theo kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dang sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Lâm Đồng dự kiến quy hoạch xây dựng ba khu bảo tồn loài/sinh cảnh cấp tỉnh.

Đây là các khu bảo tồn đa dạng sinh học do địa phương quản lý, bao gồm: Khu bảo tồn Núi Voi để bảo tồn loài thông đỏ tại khu vực huyện Đức Trọng và Lâm Hà; Khu bảo tồn Phát Chi để bảo tồn loài trà mi Đà Lạt và đảng sâm tại khu vực Thành phố Đà Lạt; Khu bảo tồn Mađaguôi để bảo tồn các loài: trà mi bạc, hoàng đằng, quế rừng tại khu vực huyện Đạ Huoai.

Theo đó, về công tác quản lý, Khu bảo tồn loài thông đỏ Núi Voi, tỉnh Lâm Đồng dự kiến sẽ giao cho Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm quản lý; Khu bảo tồn loài/sinh cảnh Phát Chi dự kiến giao cho Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý; Khu bảo tồn loài/sinh cảnh Madaguôi dự kiến giao cho Ban Quản lý Khu du lịch Madaguôi quản lý.

3 đơn vị được giao quản lý có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Nhà nước về quản lý rừng đặc dụng, các khu bảo tồn.

Lang Biang là một quần thể sinh thái đa dạng và phong phú (Ảnh: Thanh Phương)

Được biết, tỉnh Lâm Đồng đã có lộ trình để thành lập 3 Khu bảo tồn. Trong đó Khu bảo tồn Núi Voi hiện nay đã được cấp kinh phí để xúc tiến việc điều tra chi tiết, tiến đến việc thành lập trong thời gian tới.

Hiện, tỉnh Lâm Đồng có 6 khu bảo tồn đa dạng sinh học đang hoạt động. Trong đó, diện tích rộng nhất chính là Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang. Toàn bộ khu vực này có tổng diện tích 275.439 ha, trong đó vùng lõi 34.943 ha; vùng đệm 72.232 ha và vùng chuyển tiếp 168.264 ha. Trong vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển này có Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà. Năm 2015, khu vực cao nguyên Lang Biang và vùng phụ cận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển.

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng, gần đây, thực vật ở tỉnh có sự đa dạng về loài hết sức lớn với khoảng 3.526 loài; còn với động vật trên địa bàn tỉnh khảo sát cho biết có 86 loài thú, 346 loài chim, 64 loài bò sát, 36 loài lưỡng cư, 130 loài cá và 419 loài bướm; trong đó có nhiều loài được ưu tiên bảo tồn.

Theo monre.gov.vn