DANH MỤC LOÀI NGOẠI LAI XÂM HẠI

(Danh mục loài ngoại lai xâm hại được ban hành tại phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT Tên Việt Nam Tên khoa học
A. Vi sinh vật
1 Nấm gây bệnh thối rễ Phytophthora cinnamomi
2 Vi khuẩn gây bệnh dịch hạch ở chuột và động vật Yersinia pestis
3 Vi-rút gây bệnh chùn ngọn chuối  Banana bunchy top virus
4 Vi-rút gây bệnh cúm gia cầm  Avian influenza virus
B. Động vật không xương sống
1 Bọ cánh cứng hại lá dừa Brontispa longissima
2 Ốc bươu vàng Pomacea canaliculata
3 Ốc sên châu Phi Achatina fulica
4 Tôm càng đỏ Cherax quadricarinatus
C. Cá
1 Cá ăn muỗi Gambusia affinis
2 Cá tỳ bà bé (cá dọn bể bé) Hypostomus plecostomus
3 Cá tỳ bà lớn (cá dọn bể lớn) Pterygoplichthys pardalis

Pterygoplichthys multiradiatus

Pterygoplichthys disjunctivus

Pterygoplichthys anisitsi

D. Lưỡng cư – Bò sát
1 Rùa tai đỏ Trachemys scripta
Đ. Chim – Thú
1 Hải ly Nam Mỹ Myocastor coypus
E. Thực vật
1 Bèo tây (bèo Lục bình, bèo Nhật Bản) Eichhornia crassipes
2 Cây ngũ sắc (bông ổi) Lantana camara
3 Cỏ lào Chromolaena odorata
4 Cúc liên chi Parthenium hysterophorus
5 Trinh nữ móc Mimosa diplotricha
6 Trinh nữ thân gỗ (mai dương) Mimosa pigra